Avm ve Proje YönetimiYönetim şartlarının belirlenmesi Gayrimenkulun efektif yönetilmesi için işletme planı ve bütçesinin hazırlanması Organizasyon şeması ve görev tanımlarının oluşturulması- yönetim ekibinin eğitilmesi Raporlama ve denetim mekanizmalarının kurulması Kiracı ve müşteri ilişkileri yönetimi Pazarlama planı, pazarlama bütçesinin hazırlanması ve uygulanması