Avm Yönetim DanışmanlığıBelirlenecek organizasyon şemasına göre proje yönetim ekibin kurulması ve eğitilmesi. AVM Raporları ve Denetim Mekanizmasının Oluşturulması, İşletme Planı Hazırlanması ve Uygulanması, Kiracı- Yönetim Ekibi ve Yatırımcı İlişkilerinin Yönetiminin kontrol edilerek projeye yönetim danışmanlığı hizmeti verilmesi.